Fenn i la pera

Autor: Jim Pluk

Barcelona: Bang Ediciones, 2015

Què és, això que ha caigut de l’arbre? Potser tu has vist de seguida de què es tracta, però la petita guineu està ben desconcertada. No bota, no flota… Per a què deu servir?

Tria: Glòria Gorchs