Hola! Hola!

Autor: Matthew Cordell
Traducció: Teresa Farran

Barcelona: Joventut, 2012

Consoles, mòbils, ordinadors… De tantes hores davant una pantalla, aquesta família ha oblidat com n’és, de meravellós, el nostre món. Només els cal obrir una porta!

Tria: Glòria Gorchs