La unió fa la força

Una història de gallines

Autor: Laurent Gordon
Traducció: María Teresa Rivas

Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017

Sempre s’ha dit que “la unió fa la força”, que si ens unim és més fàcil vèncer. Però, ai! A vegades no és gens fàcil organitzar-se. Mira, si no, què els passa a aquesta colla de gallines.

Tria: Glòria Gorchs