Miro el món… pels meus ulls

Autors: ROMANA ROMANYSHYN; ANDRIY LESIV
Adaptació de l’ucraïnès: PEDRO ALCALDE

Barcelona: Zahorí Books, 2019

Sabíeu que hi podem veure gràcies a la llum? Quan la llum entra als nostres ulls, el cervell la transforma en imatges. Gràcies als ulls, captem la immensitat del món! Però, diríeu que la vista és el sentit més important per als humans? Després de llegir aquest llibre, segur que ho veureu tot una mica més clar. Com ho fem, els humans, per a desxifrar els símbols i senyals? Quins dispositius òptics hem inventat per veure-hi millor? Tots els animals hi veuen igual? La vista ens pot enganyar?

Tria: GLÒRIA GORCHS