1343
Juliol 2018

 

1     Portada: Cristina Losantos
2     Cresques
3     Notícia / Nelson
4     El Dog i el Muix
5     La finestra: Pompeu Fabra
8     Ornis
10   Kid Paddle
11   La pregunta: Per què la terra és rodona?
12   El taller: Fem una lluminera
14   El calaix del doctor Cirera
16   Cul de sac
18   El conte: Un grill dins el tren
20   La natura: Què hi ha en un gra de sorra?
24   Parker i Badger
25   Ot, el bruixot: És bo de saber
26   Anem amb bicicleta: A l’entorn de Verges
28   Les aventures de Filalici: El nàufrag de la “A”
32   Tria i remena
33   El carnet de Cavall Fort
34   El concurs
36   Pesquis i Baliga

 

Vols un tast d’aquest número?

Pompeu Fabra, l’enginyer del català
Eugènia Morer ens parla del “pare” del català que avui llegim i escrivim!

Tria i remena
Glòria Gorchs ens recomana quatre lectures ben interessants per a passar l’estiu.