Premi Cavall Fort 2023

posted in: Notícies | 0

 

Es convoca el Premi Cavall Fort 2023, que aquest any s’atorgarà a un recull de contes i estarà dotat amb 2.500 euros per la Fundació Cavall Fort, i que es regirà per les bases següents:

 1. El Premi Cavall Fort 2023 es concedirà al millor recull de tres contes adreçats als lectors de la revista.
 2. Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en llengua catalana, i han de tenir en compte les característiques de la revista Cavall Fort i l’edat del seu públic (de nou a catorze anys).
 3. L’import del premi, dotat per la Fundació Cavall Fort, és de 2.500 euros.
 4. Cada un dels tres contes ha de tenir una extensió mínima de vuit-centes paraules i màxima de mil.
 5. Els treballs s’han de presentar en tres exemplars escrits a doble espai, han d’anar signats amb pseudònim i acompanyats d’una plica tancada on constin el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. Cal enviar també una còpia de l’original a l’adreça premicavallfort@cavallfort.cat. A l’assumpte, cal escriure el títol i el pseudònim de l’obra. El nom del fitxer adjunt també ha de ser el títol de l’obra. La persona que gestionarà aquests correus no és membre del jurat i garantirà l’anonimat dels participants.
 6. El jurat es reserva el dret d’obrir la plica dels reculls que no hagin estat premiats però que, per la seva qualitat, consideri que podrien ser publicats a Cavall Fort.
 7. Els originals s’hauran de fer arribar a les oficines d’Edicions Cavall Fort, carrer de Bailèn, 71 bis, àtic 2a, 08009 Barcelona.
 8. El termini d’admissió d’originals es tancarà el dia 29 de setembre de 2023.
 9. El recull premiat serà publicat a Cavall Fort dins l’any següent a l’adjudicació del premi. Un cop publicat, l’autor en podrà disposar lliurement.
 10. El jurat del premi estarà format per membres del Consell de Redacció de la revista.
 11. El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de desembre a través de la revista Cavall Fort i del seu web www.cavallfort.cat. A més, es comunicarà personalment al guanyador.
 12. Un cop fet públic el veredicte, els originals no premiats quedaran a disposició dels autors a les oficines d’Edicions Cavall Fort, on es conservaran durant un any. Passat aquest termini, podran ser destruïts.
 13. El fet de presentar-se al premi suposa la conformitat dels autors amb aquestes bases. El jurat podrà resoldre segons el seu bon criteri qualsevol cas que no hi estigui previst.

Barcelona, 7 de juny de 2023

 

Descarregueu-vos les bases del Premi Cavall Fort 2023 en format pdf