Veïns

Il·lustració: Ignasi Blanch i Anna Aparicio Català
Text: Àngel Burgas i Mar González

Barcelona: Babulinka, 2018.

Heus aquí dos dibuixants veïns de pàgina: ell il·lustra la pàgina esquerra i ella il·lustra la pàgina dreta. Mentre ningú no pinti el full que no toca, tot va bé.

Tria: Glòria Gorchs