100 conceptes sobre art

SUSIE HODGE
Il·lustració: MARCOS FARINA
Traducció: ALÍCIA RODRÍGUEZ

Barcelona: Coco Books, 2022

Intentar resumir en un sol llibre què és l’art és una tasca impossible. Ara bé, les cent definicions que aquí ens proposen ben segur que us ajudaran a mirar un quadre, un dibuix o una escultura d’una altra manera. Estils, materials, tècniques i invencions, d’ara i d’abans, per a poder parlar i reflexionar sobre les obres dels grans artistes. Voleu saber en què consisteix una performance? Què és exactament un tessel·lat? I l’art cinètic? Quan es comença a parlar de postimpressionisme? D’on provenien els primers pigments per a elaborar pintures? Com funciona una subhasta? I una galeria?

Tria: GLÒRIA GORCHS