Cançons del món

Autor: AGUSTÍ BARÓ
Llibre CD Duet / Ed. Ramon Llull Duet 005-CD

Cançons del món és en realitat un cançoner que s’acompanya d’un CD i que conté més de vint cançons i tots els elements indispensables perquè les puguem cantar amb encert: l’enregistrament de la cançó, la lletra, la partitura i, al final del llibret, els acords de guitarra, de piano i la digitació per a flauta dolça. La selecció de cançons és un veritable viatge musical pel món, amb cançons tradicionals de Catalunya però també d’Àfrica, Austràlia, les Filipines, els Andes o diversos països d’Europa. Segur que coneixeu peces com “Barbapum”, “L’esquimal”, “Si tu vas al cel”, “Els vaixells de Stienkarrasi” o “L’hora dels adéus”.

Tria: Joaquim Vilarnau