Curiositats del món natural per a tothom

Autor: PERE RENOM
Il·lustració: CRISTINA LOSANTOS

Barcelona: Baula, 2018

Aquest llibre ens convida a mirar el món amb la ment ben oberta, connectant tot allò que veiem i sabem, relacionant idees sense prejudicis ni limitacions. La natura no es pot entendre com un seguit d’assignatures aïllades: tot al contrari! Quina relació hi ha entre les plantes aromàtiques i l’aspirina? Com s’entén que un passeig pel camp inspirés la creació del Velcro? Sabíeu que la flor de la carlina és molt útil per a saber si cal agafar el paraigua? Us podeu creure que els vaixells utilitzen la mateixa tàctica dels ratpenats per a saber la fondària i el relleu del fons marí?

Tria: Glòria Gorchs