Dents de lleó

Autor: Jang-Sung Kim, Hyun Gyung Oh
Traducció: Sebastián Parodi

Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2016

Si has vist mai una dent de lleó, ja deus saber que no sempre és igual: ara té fulles i ara una tija; ara creix a la ciutat i ara al camp; ara fa flor i ara llavors…

Tria: Glòria Gorchs