El viatge de les paraules

ANDREA MARCOLONGO
Il·lustració: ANDREA UCINI
Traducció: PEDRO ALCALDE

Barcelona: Zahorí Books, 2022

L’etimologia és la ciència que estudia el viatge de les paraules. Sí, les paraules viatgen i evolucionen, es barregen i es modifiquen fins a arribar a nosaltres. I aquest camí és realment sorprenent: de les arrels antigues fins a significats moderns. El llibre recull vint-i-cinc viatges etimològics de paraules com nostàlgia, ecologia, femení o xocolata. Per exemple, sabíeu que de l’arrel del verb grec paipállo, que vol dir “batre”, han derivat paraules com papallona i parpelles? O que si busquem l’origen de la paraula infància descobrirem que fa referència a “qui no sap parlar”, tingui l’edat que tingui?

Tria: GLÒRIA GORCHS