Els contes de Lesbos

ÀNGEL BURGAS
Il·lustració: IGNASI BLANCH

Barcelona: Bambú, 2023

L’Abdullah escolta el conte que explica l’àvia i s’enfada quan sent parlar de palaus d’or i luxes. El seu dia a dia és ple de misèria, brutícia i mort. Quin sentit té explicar aquestes històries fantàstiques?

Al camp de refugiats de Kara Tepe, a l’illa de Lesbos, s’hi amunteguen persones arribades d’arreu del món, cada una amb una història de vida duríssima i difícil de creure. Infants com la Mila, en Castanya o l’Hamir esperen tenir algun dia els permisos per a viure dignament a Europa. Mentrestant, intenten no embogir amb l’ajuda de la doctora Faruka i la narració de contes.

Tria: GLÒRIA GORCHS