Els cucs de terra mengen cacauets

Élisa Géhin
Traducció: Pere Comellas Casanova

Barcelona: Takatuka, 2015

Abans els cucs de terra menjaven cacauets, els ocells menjaven cucs de terra i els gats es menjaven els ocells. Però, un dia, un cuc de terra de mal humor es va menjar un gat i… uf!, ai!, la cosa es va començar a complicar.

Tria: Glòria Gorchs