Imhotep i el faraó

TERESA GUARDANS
Il·lustració: JAUME BOSCH

Barcelona: Lalè, 2020

El món egipci ens desperta admiració i alhora moltes preguntes. Aquest llibre, que recrea una trobada hipotètica entre l’arqueòleg Jean-Philippe Lauer i la periodista Claudine le Tourneur d’Ison, intenta respondre’n algunes. Lauer va arribar a l’emplaçament de Sakkara l’any 1926 i de seguida va quedar meravellat per la figura enigmàtica d’Imhotep. Tant, que va dedicar tota la vida a investigar qui era aquest personatge que apareixia com a arquitecte, savi, astrònom i sacerdot del faraó. Quin paper va tenir en la construcció de la piràmide? I en la creació de les Cases de la Vida?

Tria: GLÒRIA GORCHS