La veu de la Terra

Autors: Petit Taller de Cançons

Autoedició digital

Aquest és un àlbum monogràfic amb la conservació de la natura com a gran protagonista. El Petit Taller de Cançons (també anomenat pel seu acrònim Petaca) ens presenta nou cançons atractives i ens convida a cantar-les. I han penjat una pàgina a Internet on podeu sentir totes les cançons, llegir-ne les lletres, informar-vos del significat de cada cançó i del perquè de cada música, i fins i tot veure una petita entrevista sobre els motius de cadascuna de les cançons. També hi ha propostes d’activitats pedagògiques relacionades amb cada cançó, però això s’adreça especialment a les escoles.

www.laveudelaterra.cat / www.petaca.cat

Tria: Joaquim Vilarnau