Néixer nena

ALICE DUSSUTOUR
Traducció: RAQUEL SOLÀ

Barcelona: Joventut, 2023

Des del Nepal, França, l’Afganistan, Kènia i Mèxic ens arriben les veus de cinc noies que són un bon exemple de lluita en favor dels drets de les dones. A vegades les prohibicions i humiliacions venen justificades per les pròpies tradicions de cada país. No sempre és fàcil néixer nena! Escoltant la història de cada una, podem saber d’on neixen algunes d’aquestes discriminacions i entendre el valor i la dificultat de la seva lluita per erradicar-les. El tabú de la regla, la grassofòbia, la societat patriarcal, els matrimonis forçats o l’assetjament són alguns exemples d’aquesta violència.

Tria: GLÒRIA GORCHS