Per què?

Autor: Nikolai Popov

Barcelona: Kalandraka, 2018

Com pot ser que aquesta granota tan feliç, gaudint de la bellesa d’una flor al mig del camp, acabi sent protagonista d’una guerra terrible? Què ha passat?

Tria: Glòria Gorchs