Petit Os i els sis ratolins blancs

Chris Wormell
Traducció: Susana Tornero

Barcelona: Joventut, 2014

Una òliba, una guineu i una serp segueixen la pista de sis ratolins que fan pinta de ser un àpat exquisit. El petit os, però, farà servir totes les argúcies possibles per a impedir que els trobin. Se’n sortirà?

Tria: GLÒRIA GORCHS