Pingüí

Polly Dunbar
Traducció: Francesc Strino

Barcelona: Serres, 2008

No hi ha manera que el pingüí d’en Biel digui res. En Biel hi juga, li parla, però el pingüí… com si sentís ploure. Què li deu passar?

Tria: Glòria Gorchs