Podries

Autora: JOANA RASPALL
Il·lustració: IGNASI BLANCH

Barcelona: Takatuka, 2017

Podries és una esplèndida poesia de Joana Raspall de fa anys, que l’Ignasi Blanch ha recuperat dotant-la d’un poder visual i gràfic que posa en relleu l’impacte emocional d’un text que ja se centrava en un tema molt d’ara mateix: l’empatia envers els refugiats i el seu acolliment! Penseu com seria si cadascun de nosaltres hagués nascut en un país i una cultura diferents. Tindríem el mateix color de pell que tenim? Menjaríem tots igual? Jugaríem als mateixos jocs? I els vestits? Si haguéssim nascut en un altre lloc, potser avui, com tantes persones, n’hauríem d’estar buscant un de nou perquè el nostre ens l’haurien pres!

Tria: Rosa Mut