Un minut estroboscòpica

Antònia Font

No és un embarbussament, és el nom de la primera cançó del disc que Antònia Font ha publicat fa pocs mesos. Després d’uns anys d’aturada, aquest grup mallorquí ha tornat amb força.

El vídeo de la cançó és ben bé com aquest grup, amb lletres que són jocs de paraules i imatges que us permeten imaginar un munt de coses!

La voleu veure i sentir?
https://ja.cat/estroboscopica

Tria: JOAQUIM VILARNAU