Doctor De Soto: dentista d’animals

Autor: William Steig
Traducció: Kiko Amat
Barcelona: Blackie Books, 2017

El doctor De Soto és un dentista prestigiós que té una norma molt clara: no acceptar ni gats ni altres animals perillosos. Però un dia truca a la porta una guineu desesperada de dolor. Ai! I ara què?

Tria: Glòria Gorchs