El desembre de 1961 naixia la revista Cavall Fort. Des de llavors, Cavall Fort ha fet un llarg camí, sense perdre mai de vista els seus objectius essencials: ser una revista adreçada al públic infantil i juvenil, feta en català, divertida i interessant, amb un contingut i una presentació de màxima qualitat, que ajudi els seus lectors a adquirir el gust per la lectura, els desvetlli la curiositat pel món que els envolta, els estimuli la creativitat i sigui, en definitiva, un element de lleure actiu, creatiu i enriquidor.

Aquests mateixos criteris s’apliquen a El Tatano, la revista que hem creat per als lectors que es troben en les primeres etapes de l’aprenentatge de la lectura.

La voluntat d’evolucionar i adaptar-nos als canvis de la societat en què vivim ens va portar l’any 1999 a ser una de les primeres revistes amb un lloc web propi a Internet.

L’any 1991 es va constituir la Fundació Cavall Fort, que actualment és la propietària de l’editorial i n’assegura la continuïtat.

 

Qui forma l’equip de Cavall Fort?