Aquesta és la política de privacitat aplicable al tractament de dades personals que duen a terme la Fundació Cavall Fort i Edicions Cavall Fort, SL, conegudes conjuntament com a “Cavall Fort”, a través d’aquesta pàgina web i dels seus subdominis (d’ara endavant “el nostre lloc web”).

 

Responsable del tractament

La Fundació Cavall Fort i Edicions Cavall Fort, SL són els responsables del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin en el nostre lloc web, segons el que s’especifica més endavant.

 

Dades de contacte de Cavall Fort

cavallfort.cat (http://www.cavallfort.cat) és un domini de la Fundació Cavall Fort, amb CIF G-59916650, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 598 i amb adreça fundacio@cavallfort.cat. La Fundació Cavall Fort és propietària i sòcia única d’Edicions Cavall Fort, SL (d’ara endavant, “Edicions Cavall Fort”), amb CIF B58180613, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona (tom 20.945, foli 45, full B-14.351, inscripció 8a) i amb adreça cavallfort@cavallfort.cat. La Fundació Cavall Fort i Edicions Cavall Fort tenen el domicili al carrer Bailèn, 71 bis, àtic 2a de Barcelona, 08009, tel. 932 186 220.

Edicions Cavall Fort edita les revistes Cavall Fort (ISSN 1139-0042) i El Tatano (ISSN 1139-0050) i gestiona el seu portal web mitjançant el domini cavallfort.cat, sense perjudici que puntualment o d’una manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir al contingut i als serveis prestats mitjançant el lloc web cavallfort.cat. Són dominis de la Fundació Cavall Fort: cavallfort.cat, eltatano.cat, fundaciocavallfort.cat, pitinaps.cat i pitinaps.com. Són dominis d’Edicions Cavall Fort: cavallfort.net, cavallfort.com, cavallfort.es, eltatano.com i eltatano.net.

 

Drets que podeu exercir amb relació a les vostres dades personals

En qualsevol moment, i d’una manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de Cavall Fort la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades. Cavall Fort deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que Cavall Fort. ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit, acompanyat de les vostres dades identificatives i de la còpia d’un document d’identitat, enviat a l’adreça següent:

per correu postal:
Edicions Cavall Fort
Carrer Bailèn, 71 bis, àtic 2a
08009 Barcelona

per correu electrònic:
cavallfort@cavallfort.cat

 

Finalitats del tractament de les vostres dades personals

A Cavall Fort recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

 • Per a gestionar les subscripcions a les nostres revistes i butlletins electrònics i la relació amb els nostres subscriptors.
 • Per a enviar les revistes i altres productes als nostres subscriptors.
 • Per a gestionar la participació en activitats i seccions obertes als nostres lectors, tant en el lloc web com en l’edició en paper de les nostres revistes, com poden ser, a títol enunciatiu però no limitatiu El fòrum, Els vostres dibuixos, El calaix del doctor Cirera, El concurs, El racó dels tataners
 • Per tramitar qualsevol sol·licitud, subscripció o contractació que faci l’usuari, de conformitat amb els termes i les condicions aplicables a cada cas.
 • Per controlar i fer seguiment d’audiència del contingut del nostre lloc web i de les nostres publicacions.
 • Per promocionar contingut editorial, publicacions i notícies exclusives de Cavall Fort.
 • Per promocionar els nostres productes, serveis i esdeveniments que organitzem en el marc de la nostra activitat com a mitjà de comunicació compromès amb la cultura, l’educació i la infància.

 

Bases jurídiques en què basem el tractament de dades personals

A Cavall Fort obtenim la legitimació per a dur a terme el tractament de dades personals sobre les bases legals següents:

 • Quan tenim el consentiment explícit dels lectors, els subscriptors o els usuaris.
 • Quan el tractament és necessari per a executar un contracte en el qual l’interessat n’és part.
 • En base als interessos legítims de Cavall Fort en el cas del tractament de la informació estadística del lloc web. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.
 • Quan el tractament és necessari per a complir una obligació legal aplicable a la Fundació Cavall Fort o a Edicions Cavall Fort.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués esdevenir a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a completar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

 

Els nostres principis

A Cavall Fort apliquem els principis de protecció de dades establerts al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril), concretament:

 • Només tractem les dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el consentiment de l’interessat, que sempre demanarem d’una manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari gestionar els contractes de compra de productes, serveis o subscripcions.
 • Únicament tractem les dades que són necessàries per a complir amb les nostres finalitats, i no en fem cap altre ús.
 • Per a garantir que les dades estiguin actualitzades, us podeu adreçar a les nostres oficines, per correu postal a l’adreça Edicions Cavall Fort, carrer Bailèn, 71bis, àtic 2a, 08009 Barcelona; per correu electrònic a cavallfort@cavallfort.cat; per telèfon al número 932 186 220.
 • Només conservem les dades durant el temps necessari per a complir amb les nostres finalitats.
 • Apliquem mesures de seguretat per a garantir la integritat i la confidencialitat, i també la protecció de les dades personals contra pèrdua, destrucció o altres danys, incloent-hi l’encriptació de la informació.

 

Amb qui compartim les dades personals?

A Cavall Fort compartim les dades personals que se’ns confien amb els nostres proveïdors en la mesura necessària per a garantir els nostres serveis a subscriptors, lectors i usuaris, i també per a gestionar les compres a la nostra botiga en línia.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé quan ho indiquem expressament en els formularis de recollida de dades. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament de la Fundació Cavall Fort i d’Edicions Cavall Fort, SL, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les funcions d’aquestes dues entitats.

 

En quins casos tractem les dades personals

A Cavall Fort tractem les dades personals que se’ns confien quan l’interessat ens les proporciona a través de la subscripció, quan es registra, quan participa en activitats o seccions obertes als nostres lectors, tant en el lloc web com en l’edició en paper de les revistes, quan ens sol·licita informació o quan compra a la nostra botiga en línia.

De la mateixa manera, en el cas que se subscrigui a les nostres revistes o compri un producte a la nostra botiga en línia, també necessitarem disposar d’un domicili de lliurament i de les dades bancàries per a gestionar l’enviament i el pagament.

Cavall Fort també tracta les dades personals de navegació en els nostres portals per conèixer les preferències dels nostres usuaris i donar-los el millor servei. També podem tractar les seves dades anònimes de navegació per a finalitats estadístiques i de control d’audiència.

 

Dades de menors

Els menors de catorze anys d’edat només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

 

Dades de navegació i galetes

Per optimitzar-ne el funcionament, els nostres portals recullen algunes dades personals com l’adreça IP o el nom de domini del dispositiu utilitzat per la persona usuària, l’adreça URL, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

A Cavall Fort fem servir galetes per a finalitats estadístiques, per a recopilar informació sobre quin contingut i quins portals es visiten amb més freqüència, per quins usuaris i des de quina ubicació

També utilitzem el mecanismes d’anàlisi per a rebre informes anònims sobre l’ús, l’interès i les preferències dels usuaris i per a poder adequar el nostre contingut i els nostres serveis.

A més, els nostres portals també fan servir eines de mesura d’audiència que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web.

També utilitzem galetes de tercers que poden recopilar informació sobre l’activitat i navegació en els nostres portals.

Aquí podeu obtenir més informació sobre què són les galetes, com gestionar-les i com desactivar-les.

 

Mesures de seguretat

Cavall Fort ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Cavall Fort fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Cavall Fort utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per a impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.