Revista CAVALL FORT

Direcció: Mercè Canela
Secretària de direcció: Neus Ferràndiz
Secretària de redacció: Mònica Estruch
Redactora: Eugènia Morer
Consell de redacció: Mercè Canela, Joaquim Carbó, Jaume Cela, Chus Díaz, Mònica Estruch, Lluís Farré, Núria Figueras, Pia Guindulain, Eugènia Morer i Antoni Serés
Disseny gràfic: Berta Sagristà
Web i xarxes socials: Chus Díaz
Gerència: Núria Valls
Administració: Rosa Maria Devesa, Mònica López i Núria Verdaguer
Correcció lingüística: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva

 

 

Revista EL TATANO

Direcció: Mercè Canela
Cap de redacció: Núria Figueras
Secretària de direcció: Neus Ferràndiz
Consell de redacció: Marc Alabart, Anna Argemí, Emma Bosch, Mercè Canela, Teresa Duran, Núria Figueras, Cristina Losantos i Gonçal Luna
Web i xarxes socials: Chus Díaz
Gerència: Núria Valls
Disseny i maquetació: keràkter
Administració: Rosa Maria Devesa, Mònica López i Núria Verdaguer
Correcció lingüística: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva