Revista CAVALL FORT

Consell de redacció: Mireia Broca, Joaquim Carbó, Jaume Cela, Mònica Estruch, Guillem Fargas, Lluís Farré, Núria Figueras, Pia Guindulain, Eugènia Morer, Adrià Ortiz i Antoni Serés.
Direcció: Mònica Estruch
Coordinació: Mireia Broca
Redacció: Eugènia Morer
Disseny gràfic: Berta Sagristà
Web: Chus Díaz
Xarxes socials: Cristina Rius
Gerència: Núria Valls
Secretaria i arxiu: Neus Ferràndiz
Subscripcions: Rosa Maria Devesa
Distribució: Núria Verdaguer
Promoció: Mònica López
Correcció: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimprès, Aiguaviva

 

 

Revista EL TATANO

Consell de redacció: Marc Alabart, Anna Argemí, Emma Bosch, Teresa Duran, Mònica Estruch, Núria Figueras, Cristina Losantos i Gonçal Luna.
Direcció: Mònica Estruch
Cap de redacció: Núria Figueras
Web: Chus Díaz
Xarxes socials: Cristina Rius
Gerència: Núria Valls
Secretaria i arxiu: Neus Ferràndiz
Subscripcions: Rosa Maria Devesa
Distribució: Núria Verdaguer
Promoció: Mònica López
Correcció: Josep Ferrer Travé
Disseny i maquetació: Keràkter
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva