Revista CAVALL FORT

Consell de redacció: Mercè Canela, Joaquim Carbó, Jaume Cela, Chus Díaz, Mònica Estruch, Lluís Farré, Núria Figueras, Pia Guindulain, Eugènia Morer i Antoni Serés.
Direcció: Mercè Canela
Coordinació: Mònica Estruch
Redacció: Eugènia Morer
Disseny gràfic: Berta Sagristà
Web i xarxes socials: Chus Díaz
Gerència: Núria Valls
Secretaria i arxiu: Neus Ferràndiz
Subscripcions: Rosa Maria Devesa
Distribució: Núria Verdaguer
Promoció: Mònica López
Correcció: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimprès, Aiguaviva

 

 

Revista EL TATANO

Consell de redacció: Marc Alabart, Anna Argemí, Emma Bosch, Mercè Canela, Teresa Duran, Núria Figueras, Cristina Losantos i Gonçal Luna.
Direcció: Mercè Canela.
Cap de redacció: Núria Figueras.
Web i xarxes socials: Chus Díaz.
Gerència: Núria Valls.
Secretaria i arxiu: Neus Ferràndiz.
Subscripcions: Rosa Maria Devesa.
Distribució: Núria Verdaguer.
Promoció: Mònica López.
Correcció: Josep Ferrer Travé.
Disseny i maquetació: Keràkter.
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva.