Dues rodones idèntiques?

Autora: Neus Moscada

Barcelona: Sd·edicions, 2009

Creus que dues rodones vermelles, de la mateixa mida, material i textura, i amb la mateixa olor, són idèntiques? Elles asseguren que no!

Tria: Glòria Gorchs