El mocador del sultà: conte popular marroquí

Adaptació: Ramiro Matas
Il·lustració: Pia Wortham

Barcelona: Yekibud, 2017

El sultà s’ha ben enamorat de la filla del visir. Però la Zakia només l’acceptarà si aprèn un ofici. El sultà no s’ho fa dir dues vegades: aprendrà l’art de teixir.

Tria: Glòria Gorchs