Guia dels animals

Autor: ROC OLIVÉ

Valls: Cossetània, 2018

Més de cinc-centes espècies es passegen per les pàgines d’aquesta gran guia dels animals vertebrats. El llibre comença amb la definició de vertebrat i una classificació que us ajudarà a comprendre què entenem per vertebrats i com els podem agrupar. I, tot seguit, els dibuixa de forma detallada i els acompanya amb una petita fitxa descriptiva. Inclou peixos sense mandíbules com la tintorera, peixos ossis d’aleta radiada com el rap, amfibis, rèptils, ocells, com el kiwi o el marabú, i mamífers tan curiosos i interessants com el numbat, el vampir comú o la musaranya elefant.

Tria: Glòria Gorchs