Herbari

Autora: Adrienne Barman
Traducció: José Luis Villanueva Cañas

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2018

Passejant per les pàgines d’aquest herbari, descobriràs una pila de plantes i flors classificades d’una manera ben original: les aromàtiques, les velles, les enfiladisses, les pudents…

Tria: Glòria Gorchs