La Carlota i el sentit de la vida

Deborah Freedman
Traducció: Borja Folch

Blanes: Editorial entreDos, 2021

La Carlota viu sota terra excavant, digerint fulles mortes, esponjant la terra… pensant que la seva vida és insignificant. Santa innocència! Saps què passaria si desapareguessin els cucs de terra?

Tria: Glòria Gorchs