Números amagats

Imapla

Barcelona: Joventut, 2019

Dibuixa els números de l’1 al 10 i observa’ls bé. Podrien ser animals? L’1 un cavall, el 2 un ànec, el 3 una oreneta, el 4 un estruç… I ara combina’ls. Segur que viuràs un munt d’aventures!

Tria: Glòria Gorchs