Paramìca, Relatos, Relats

Històries de vida de famílies gitanes a Sant Cosme

Edició: XAVIER BLANCH

Barcelona: Fil d’Aram, 2017

Heus aquí cinc històries narrades pels seus protagonistes! Cinc persones d’ètnia gitana que ens expliquen episodis de la seva vida, força desconeguda per als paios: El ferroveller, El matrimoni, L’escola, La mediadora i Ser gitano.

És un llibre col·lectiu de l’Institut Escola del Prat, un centre que treballa per la vinculació de famílies i alumnes per a compartir un projecte educatiu per a tota la comunitat.

D’aquí que ens ofereixin els relats en romaní –la seva llengua–, en castellà i en català, i que els mateixos alumnes l’hagin il·lustrat! Gaudiu-ne!

Tria: Rosa Mut