1411
Maig 2021

 

1     Portada: Mercè Galí
2     Cresques
3     Nelson
4     El Dog i el Muix
    La finestra: Quan els pares se separen
8     Ornis
10   Planeta Gaspar
11   Bits i xips
12   L’entrevista: En Constantí, biòleg
14   El calaix del doctor Cirera
16   Cul de sac
17   El conte: Alejandro
20   La natura: Papallones
24   Kid Paddle
25   Ot, el bruixot / L’article de butxaca
26   Els encants / Calvin i Hobbes
27   El laboratori
28   La Tosca del Bosc
32   Tria i remena
33   El carnet de Cavall Fort
34   El concurs
36   Pesquis i Baliga

 

Vols un tast d’aquest número?

Quan els pares se separen
Com ens sentim quan els pares decideixen no estar més junts? En parlem amb Eugènia Morer i el nostre psicòleg.

Audiotext: Les germanes Dashwood
Hem fet una versió sonora d’aquest article! El pots escoltar de la veu d’un narrador, acompanyat d’efectes sonors.

Tria i remena
Vols començar una lectura però no saps quina triar? Pots donar un cop d’ull a aquestes quatre propostes!