Què en saps, de la família?

posted in: Cavall Fort | 0
Jo em quedo a casa!
Test

 

N’has sentit a parlar mai, de la família? Què és, per a tu? Una marca de pasta de sopa? Una colla de gent que et sona però que no saps ben bé de què? Sabries dir què és, un cosí segon? I un consogre? Si vols saber què en saps, dels vincles familiars, respira fondo i… fes aquest test!

 

1. Què és, un oncle?
a. Un parent que viu molt lluny.
b. El germà del pare o la mare.
c. L’os més petit de l’orella.


2. I un cunyat, què és?

a. Una beguda alcohòlica molt forta.
b. La confitura que es fa amb el cunyadot.
c. El germà del marit o de la muller.


3. El fill de la teva germana és…

a. Una mica pesat.
b. El teu consogre.
c. El teu nebot.


4. Un arbre genealògic…

a. És un arbre tropical que no fa fruits.
b. És un estudi del genoma familiar.
c. És una representació en forma d’arbre d’una família.


5. Quan neix un nen, on s’inscriu?

a. A El Tatano, el Cavall Fort dels petits.
b. Al Registre Civil.
c. A la Guàrdia Civil.


6. Què és, un consogre?

a. Un plat típic hongarès, molt picant.
b. El millor amic del sogre.
c. El pare de la parella del fill.


7. Qui és més gran, la besàvia o la rebesàvia?

a. Les dues són igual de velles.
b. La rebesàvia.
c. La més alta acostuma a ser la més gran.


8 Si el teu fill té un fill, què tens tu?

a. Un refill.
b. Un nét.
c. Moltes despeses.


9. Un cosí germà és…

a. El germà d’un veí.
b. Un cosí que t’estimes molt.
c. Un nebot dels teus pares.


10. I un cosí segon, què és?

a. El cosí d’un veí del segon pis.
b. Un cosí que sempre fa tard.
c. Un fill del teu cosí.


11. Què és, el Llibre de Família?
a. El llibre on es registren els naixements.
b. El llibre de reclamacions que hi ha al rebedor de casa.
c. Un àlbum de fotos que no s’acaba mai.


12. De qui és pare, el teu avi?

a. De la teva mare.
b. De la teva àvia.
c. Un avi no pot tenir fills: només té néts.


13. Què són, el gendre i la nora?

a. Dos fruits tropicals una mica indigestos.
b. Uns amics de la teva àvia.
c. La parella del teu fill o la teva filla.


14. Si el teu germà té un fill, què tens, tu?

a. Un nebot.
b. Un germà segon.
c. Un cosí germà tercer.


15. Què és, una família nombrosa?

a. Una família on tots els seus membres són matemàtics.
b. Una família que té tres fills o més.
c. Una família on els membres no marxen mai de casa.


16. Què és, una família monoparental?

a. Una família que només té un parent i és llunyà.
b. Una família on només hi ha el pare o la mare.
c. Una família que només es mou amb monopatí.


17. Què és, un fill únic?

a. Un fill que sempre es menja la verdura.
b. Un fill que no té germans.
c. El primer fill que va existir.


18. Què és, un primogènit?

a. Un defecte familiar de naixement.
b. El germà que es lleva més d’hora.
c. El germà més gran.


19. Acaba la frase: “El caganiu és…”

a. Una figura del pessebre.
b. El fill més petit de tots.
c. Una manera familiar d’anomenar el lavabo.


20. Una família és…

a. Un conjunt de persones que tenen vincles de parentiu entre elles.
b. Un conjunt de persones que caben en un cotxe.
c. Un conjunt de cunyats, nebots i renebots que tots són cosins entre ells!

 

Publicat al Cavall Fort 1188

Text: NÚRIA FIGUERAS
Il·lustració: MONTSE FRANSOY

 

 

Resultats

1: b, 2: c, 3: c, 4: c, 5: b, 6: c, 7: b, 8: b, 9: c, 10: c, 11: a, 12: a, 13: c, 14: a, 15: b, 16: b, 17: b, 18: c, 19: b, 20: a.

De 0 a 6 respostes encertades: Fatal. Per tu, la família és un concepte estrany, que només has sentit anomenar a les pel·lícules sobre la màfi a italiana. Fes el favor d’aixecar els ulls del Cavall Fort i mirar una mica la gent que viu a casa teva. I informa’t sobre si tens cosins, oncles o alguna mena de parent!

De 7 a 13 respostes encertades: Necessites millorar. Saps alguna cosa sobre els parents, però tens greus confusions. Et penses que els germans també són cosins entre ells, que els nebots no tenen àvia i que la parentela és una malaltia contagiosa. En fi , agafa un àlbum de fotos familiars i fes una bona repassada.

De 14 a 20 respostes encertades: Molt bé! Coneixes a la perfecció les relacions i els vincles de la teva família i estàs al cas de tots els naixements, adopcions, defuncions i noves parelles d’oncles, cosins, germans i de tota la parentela. Ets una mena de Registre Civil amb potes!