El drac vermell

Max Velthuijs
Traducció: Montserrat Camps Gaset

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2016

És normal que un drac gran i vermell causi una primera impressió ben dolenta. Però alerta!, perquè, a vegades, les aparences enganyen. Fins i tot les bèsties que treuen foc poden ser de gran ajuda!

Tria: GLÒRIA GORCHS