El desembre de 1961, pels volts de Nadal, naixia la revista Cavall Fort. Des de llavors, Cavall Fort ha fet un llarg camí, sense perdre mai de vista els seus objectius essencials: ser una revista adreçada al públic infantil i juvenil, feta en català, divertida i interessant, amb un contingut i una presentació de màxima qualitat, que ajudi els seus lectors a adquirir el gust per la lectura, els desvetlli la curiositat pel món que els envolta, els estimuli la creativitat i sigui, en definitiva, un element de lleure actiu, creatiu i enriquidor.

Aquests mateixos criteris s’apliquen a El Tatano, la revista que hem creat per als lectors que es troben en les primeres etapes de l’aprenentatge de la lectura.

La voluntat d’evolucionar i adaptar-nos als canvis de la societat en què vivim ens va portar l’any 1999 a ser una de les primeres revistes amb un lloc web propi a Internet.

L’any 1991 es va constituir la Fundació Cavall Fort, que actualment és la propietària de l’editorial i n’assegura la continuïtat.

 

Qui forma l’equip de Cavall Fort?