Revista CAVALL FORT

Direcció: Mercè Canela
Secretària de direcció: Neus Ferràndiz
Secretària de redacció: Rosamaria Budó
Redactora: Eugènia Morer
Consell de redacció: Rosamaria Budó, Mercè Canela, Joaquim Carbó, Jaume Cela, Núria Figueras, Pia Guindulain, Eugènia Morer, Fina Rifà i Antoni Serés
Disseny gràfic: Berta Sagristà
Web i xarxes socials: Chus Díaz
Gerència: Núria Valls
Administració: Rosa Maria Devesa, Núria Verdaguer
Correcció lingüística: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva

 

 

Revista EL TATANO

Direcció: Mercè Canela
Cap de redacció: Núria Figueras
Secretària de direcció: Neus Ferràndiz
Secretària de redacció: Rosamaria Budó
Consell de redacció: Emma Bosch, Rosamaria Budó, Mercè Canela, Teresa Duran, Núria Figueras, Cristina Losantos i Gonçal Luna
Web i xarxes socials: Chus Díaz
Gerència: Núria Valls
Disseny i maquetació: keràkter
Administració: Rosa Maria Devesa, Núria Verdaguer
Correcció lingüística: Josep Ferrer Travé
Impressió: Rotimpres, Aiguaviva