En Llorigó vol ajudar

John Bond
Traducció: Maria Bertran

Barcelona: Baula, 2020

En Llorigó prepara la motxilla amb tot allò que pot necessitar per a la seva missió: ha d’arribar abans de les cinc en punt a la bústia i tirar-hi una carta important de la mare.

Tria: Glòria Gorchs