Onada Blava

Yoo Jun-Jae
Traducció: Ismael Funes Aguilera

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2018

Quan va néixer un cavall, blau com un traç de mar, tothom va pensar que era un senyal i arribarien grans coses. Però amb Onada Blava, i per culpa del rei, no va arribar res de bo.

Tria: Glòria Gorchs