Sant Jordi a la cova del drac

Autors: Vivim del Cuentu
Il·lustració: Rocio Bonilla

Barcelona: Baula, 2014

La vila de Montblanc viu atemorida per un drac. El rei vinga enviar soldats a la cova de la bèstia, però mai no en torna cap. Un dia la filla del rei, buscant una solució, descobreix el veritable secret del drac.

Tria: Glòria Gorchs